Miljø

I samarbejdet mellem Albertslund Kommune og erhvervslivet har miljøet i efterhånden en del år stået øverst på dagsordenen. Den løbende dialog er foregået gennem kontakt til den enkelte virksomhed og gennem Erhvervslivets Miljøforum, som har gennemført en række arrangementer, primært temadage om forskellige miljømæssige emner af fælles interesse.

Den lille grønne checkliste var det første resultat af dialogen med Erhvervslivets Miljøforum efter etableringen i 1995. Siden har temadagene øget interessen for et tættere samarbejde, som i år 2000 blandt andet drejer sig om praktisk miljøledelse i mindre og mellemstore virksomheder i Albertslund.

Formålet er at samarbejde om det forebyggende miljøarbejde gennem indførelse af renere teknologi og resourcestyring, der kan give overblik iover egen miljøbelastning. Ideen bygger på at være fælles om de generelle elementer i miljøledelsessystemet og udarbejde fælles retningslinier/skabeloner for de dele af miljøledelsessystemet, der er særligt vedkommende for den pågældende branche. Virksomhedernes gevinst er, at de kan støttehinanden og reducere omkostningerne ved indførelse og drift af miljøledelse.

Ønsker virksomhederne at tage skridtet fuldt ud, kan de yderligere være fælles om certificering af miljøledelsessystemerne - og sådan, at hver enkelt virksomhed får sit eget certifikat.

Albertslund Kommune ønsker at foregå omverdenen med et godt eksempel og har besluttet, at kommunens forvaltninger skal miljøcertificeres. Miljøforvaltningen blev som den første myndighed i Norden EMAS-certificeret i 1999, og biblioteket og idræts- og svømmeområdet arbejder på at blive det.

Men miljøet kender som bekendt ingen grænser. Derfor arbejder kommunen sideløbende på atindgå i et forpligtende samarbejde om en grøn hovedstadsregion, hvor de tilsluttende kommuner skal gøre en indsats, der rækker ud over det lovpligtige tilsyn i forhold til virksohederne. Albertslund er her godt med i forhold til de opstillede krav omfx en kommunal miljøpolitik, et Miljøforum, brancherettede miljøindsatser, miljøcertificering, grøn indkøbspolitik.

Projektet Dogme 2000 for kommuner og miljø er et andet miljøtiltag. Her er der tale om et forpligtende samarbejde om grønne regnskaber, Agenda 21 planer og en formaliseret inddragelse af bl.a. erhvervslivet i udviklingen af et bedre miljø.

Miljø er andet end "rene" tal. Det er også smukke omgivelser. Herstedøster Industricentrum blev, da Hersted Industripark hed sådan , betegnet som et af de mest tiltalende erhvervsområder i landet.

De senere år har imidlertid gjort det synligt at der skal nye indsatser til, hvis området igen skal leve op til betegnelsen.

Til det formål har Hersted Industriparks bestyrelse i samarbejde med Albertslund KOmmune fået udarbejdet en beplantningsplan, der - når den er gennemført - vil medvirke til igen at få området til at fremstå som noget særligt på Vestegnen.

Det vil kommunen gerne fremme og har planen med på ønskelisten til de kommende budgetforhandlinger.

Borgmester
Finn Aaberg
Albertslund Kommune