SAMARBEJDSPARTNERE INDENFOR VEDLIGEHOLD

ARKITEKT/FACEDECENSUR

Adressse Telefon nr. Email

Jens-Erik Larsen, arkitekt m.a.a.
Herstedvesterstræde 33
2620 Albertslund

Jens-erik@larsen.mail.dk 

20 89 43 44

 

SKILTELEVERANDØR - bestilleren skal selv betale skiltet

Adresse Telefon nr.  

hp Skilte                          
Sydvestvej 136            
2600 Glostrup

 

36 46 05 40

Kurt Andersen             

 

 

Adresse Telefon nr.  

CreaSign 
Ellekær 9
2730 Herlev 

 

44 84 76 71

Bent Aasberg              

 

 

 

Adresse Telefon nr.  

DanSign
Smedeland 38
2600 Glostrup

 

23 99 88 01

Tonny Sønderbæk 

 

  

GRÆSSLÅNING, SNERYDNING, SALTNING,
FORTOVS REPRATIONER o.lign.

Adresse Telefon nr. Email/Web adresse

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Fabriksparken 44
2600 GlostrupDer er ejernes ansvar at slå græs samt vedligeholde fortove (knækkede fliser etc.) på alle stikvejene.

På de store veje er det ejers ansvar fra kant af cykelsti og indad.

43 73 31 08 post@kirkegaard.nu

www.kirkegaard.nu