BESTYRELSE

Ejerlauget ledes af en bestyrelse bestående af indtil 7 medlemmer.

Af bestyrelsens medlemmer skal mindst 2 repræsentere grundejere med areal på under 10.000 m2 og mindst 4 repræsentere grundejere
med areal på over 10.000 m2.

Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, med mindre mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Intet medlem af bestyrelsen må stemme om forhold, der vedrører hans ejendom eller person.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

 

 

Jesper Larsen

Direktør 
Formand

PROPERTY PARTNERS
Holmbladsgade 18
2300 København S

Tlf.: 39 30 12 60
Fax.: 20 14 78 71
e-mail: jl@propertypartners.dk 
www.propertypartners.dk

 

Mads Grunnet

Direktør
Næstformand 

Hougaard & Koefoed A/S
Malervangen 11
2600  Glostrup

Tlf.: 43 96 28 80
Fax.: 43 96 28 47
e-mail: mag@h-k.dk
www.h-k.dk

 

Peter Lanng Nielsen

Adm. direktør
Bestyrelsesmedlem

Keolis Danmark
Naverland 20
2600 Glostrup

Tlf.: 88 17 10 01
Mobil: 40 46 47 90
e-mail: Peter.Lanng.Nielsen@keolis.dk 

www.keolis.dk

 

Toke Battrup Knudsen

Planlægningschef
Bestyrelsesmedlem

Nordea Ejendomme
Ejby Industrivej 38
2600 Glostrup

Tlf:  (direkte) 43 33 80 68

e-mail: toke.battrup@nordeaejendomme.dk

 

Bo Kirkegaard

Direktør
Bestyrelsesmedlem

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Fabriksparken 44
2600 Glostrup

Tlf.: 4373 3108
Fax: 4373 0108
e-mail:  bo@kirkegaard.nu
www.kirkegaard.nu

 

Dan Bülow Pedersen

Direktør

Dinitrol

Formervangen 44
2600 Glostrup

Mobil : 26 13 24 50

Mail :dansk.rust@gmail.com

 

 

Torben Sørensen

Direktør
suppleant for små grunde

Torbens Auto-center ApS
Formervangen 15
2600 Glostrup

Tlf.:  43963218
Fax: 43434529
e-mail: post@torbens-autocenter.dk
www.torbens-autocenter.dk

 

Hans Oluf Krog

Direktør

Suppleant for store grunde

Colas A/S
Fabriksparken 34-40
2600 Glostrup

Mobil : 45 98 9 852
e-mail: hans.oluf.krog@colas.dk


 

 

  

 

Thomas Grauslund Nielsen

Direktør
Administrator 

Bluepartner Aps
Nordre Strandvej 231B
3140 Ålsgårde

Tlf.: (mobil) 30 18 98 57 
e-mail: tgn@bluepartner.dk