Info fra ejerlauget

Bemærk venligst: 

Der er ingen telefonnummer til Hersted Industripark.
Foreningen kan kun kontaktes på mail:  sekretariat@riemer.dk    

 Erhvervs- og industriområdet ligger i det nordlige Albertslund, tæt på Vestskoven og Herstedvester Landsby.
Området er 160 ha stort og blev etableret for 40 år siden.
Dengang var Hersted Industripark et erhvervsområde på forkant med sin tid.

Albertslundstrategien

De kommende år byder på spændende forandringer.

 

Mødedatoer

Mødedato for 2017 i bestyrelsen

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 

Torsdag den 9. november 2017 kl. 8:30 DOLL inden generalforsamlingen samme dag. 

Generalforsamling 
Torsdag den 9. november 2017 ,DOLL, kl. 09:00. 

 
Mødereferater. 
Referat fra bestyrelsesmøde 19. januar 2017 kan hentes her 
Referat fra bestyrelsesmøde 8. juni 2017 kan hentes her 
Referat fra bestyrelsesmøde 24. august 2017 kan hentes her 
 

Referat fra generalforsamling 9. november 2017 kan hentes her 

Kommune info

Hersted Industripark

Et erhvervsområde i udvikling. Hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for lys.
Den nye letbane forbinder Hersted Industripark med hele København.

Læs mere på Albertslunds hjemmeside her.  

Living Lab i Hersted Industripark

På Hersted Industriparks veje og stier bliver der etableret et topmoderne testlaboratorium.
Langs mere end 9 kilometer vej og sti testes lamper og ny smart city-teknologi

Læs mere på Albertslunds hjemmeside her  

3,7 mia kroner til ny letbane